บริษัท ทีชเชอร์อินเตอร์เนชั่นแนลเพลสเม้นท์ จำกัด

บริการเรื่องวีซ่า และใบอนุญาตทำงาน

บริการขอใบอนุญาตทำงานและต่อวีซ่าให้กับชาวต่างชาติที่ต้องการทำงานในประเทศไทย เปลี่ยนประเภทวีซ่า หรือเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา และต่อวีซ่าให้ชาวต่างชาติทุกประเภท ด้วยประสบการณ์การทำงานให้กับชาวต่างชาติจากหลากหลายประเทศ โดยมีทีมงานที่มีความรู้ ความสามารถและมีความชำนาญในการขอ/ต่อใบอนุญาตทำงานและวีซ่าให้กับลูกค้า ด้วยระบบการทำงานที่เป็นมาตรฐาน

บริการด้านใบอนุญาตทำงาน (Work Permit)

– ขอใบอนุญาตทำงานให้ชาวต่างชาติ (Work Permit)

– ต่อใบอนุญาตครบปี

– เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขใบอนุญาตทำงาน

– แจ้งออกจากการทำงานและคืนใบอนุญาตทำงาน

บริการด้าน VISA (ภายในราชอาณาจักรไทย)

  • ต่อNon-Immigrant Visa (Non-B) (วีซ่าทำงาน)
  • ต่อOne Stop Visa (สามารถได้วีซ่าและใบอนุญาตทำงานในวันเดียวกัน)
  • ต่อNon-Immigrant Visa (Non-O) (วีซ่าติดตามครอบครัว)
  • ต่อNon Immigrant O (วีซ่าแต่งงาน)
  • ต่อNon-Immigrant Visa (Non-B) (วีซ่ากรณีเป็นครู อาจารย์ หรือ ผู้เชี่ยวชาญในสถานการศึกษา)
  • ต่อNon-Immigrant Visa (Non-ED) (วีซ่านักศึกษา)
  • ต่อNon-Immigrant Visa “O-A” (วีซ่าบั้นปลาย)
  • After the status of Visa (เปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา)
  • Re-Entry Visa (การทำเรื่องขอเดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักรไทย)
  • Report 90 days (แจ้งอยู่เกิน 90 วัน)