บริษัท ทีชเชอร์อินเตอร์เนชั่นแนลเพลสเม้นท์ จำกัด

บริการสอนพิเศษทุกแขนงวิชา

สำหรับนักเรียน นักศึกษา วัยทำงาน หรือบุคคลท่านใดที่ต้องการเสริมทักษะการเรียนภาษาอังกฤษ โดยเน้นการสื่อสาร การสนทนา และการฟังเป็นสำคัญเพื่อประโยชน์สูงสุดในการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน

สำหรับการเรียนภาษาอังกฤษในวิชาอื่นๆ เช่น คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ หรือพลศึกษา ทางบริษัทฯ มีครูต่างชาติพร้อมคุณสมบัติ และจบด้านการศึกษาเฉพาะทางไว้ให้บริการเช่นกัน

นอกเหนือจากการเรียนภาษาอังกฤษแล้ว ภาษาจีน ภาษารัสเซีย ยังได้รับความนิยมเช่นกัน โดยการสอนทั้ง 2 ภาษานี้ จะสอนโดยครูเจ้าของภาษานั้นๆ โดยเฉพาะ

ทางบริษัทฯ มีบริการจัดหาครูเพื่อจัดกลุ่มสอนขนาดตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป จนถึงกลุ่มใหญ่ โดยทางลูกค้าสามารถเลือกวันและเวลาตามที่กำหนดได้

บริการสอนพิเศษทุกแขนงวิชา