บริษัท ทีชเชอร์อินเตอร์เนชั่นแนลเพลสเม้นท์ จำกัด บริการรับเหมา ครูชาวต่างชาติ สอนพิเศษ ทุกแขนงวิชา จัดค่ายภาษาอังกฤษ ทัศนศึกษา เรื่องวีซ่า และใบอนุญาตทำงาน Tel : 086-3519461

Teacher Recruitment

Foreign teachers

– Foreign teachers with the experience and ability to teach the required school subjects – Considerable understanding of Thai culture and Thailand’s education system

Possessing

– Possessing an strong work ethic with intention to detail – Demonstrating patients, punctuality, politeness, and open-mindedness of other’s opinions.