บริษัท ทีชเชอร์อินเตอร์เนชั่นแนลเพลสเม้นท์ จำกัด บริการรับเหมา ครูชาวต่างชาติ สอนพิเศษ ทุกแขนงวิชา จัดค่ายภาษาอังกฤษ ทัศนศึกษา เรื่องวีซ่า และใบอนุญาตทำงาน Tel : 086-3519461

Private Tutoring

-For students, working-age students, and all who want to enhance their English skills

 -Emphasis is primarily on conversational communication and listening skills for the use of English in every day life
 -For specialized English, the company also has foreign teachers who have graduated in specific subjects such as mathematics, sciences, computer or physical education,

 – In addition to English, we also offer Chinese and Russian classes. These 2 languages will be taught by a Native Teacher of that particular language