บริษัท ทีชเชอร์อินเตอร์เนชั่นแนลเพลสเม้นท์ จำกัด บริการรับเหมา ครูชาวต่างชาติ สอนพิเศษ ทุกแขนงวิชา จัดค่ายภาษาอังกฤษ ทัศนศึกษา เรื่องวีซ่า และใบอนุญาตทำงาน Tel : 086-3519461

English Camps and Field Trip English camp

English Camps and Field Trip English camp for students and general organizations By creating an English speaking environment full of fun and games with native speakers, students will build the confidence to speak English more often. The participation of these activities, promotes and motivates the students to passively learn, and allows the language to be used more naturally.

 

The many benefits students receive from joining these camps are:
– Focus on fun activities enhancing all 4 skills.
– Developing creativity, unity and team work
– Inspiring the desire for foreign language

– Alternative learning experiences to studying in the classroom (Thinking outside of the box) The company is pleased to provide English camps or field trips for individuals, groups, schools and organizations at an affordable price!