บริษัท ทีชเชอร์อินเตอร์เนชั่นแนลเพลสเม้นท์ จำกัด บริการรับเหมา ครูชาวต่างชาติ สอนพิเศษ ทุกแขนงวิชา จัดค่ายภาษาอังกฤษ ทัศนศึกษา เรื่องวีซ่า และใบอนุญาตทำงาน Tel : 086-3519461

Teacher International Placement Co.,Ltd.

Offering recruitment and placement services for foreign teachers seeking to teach in Thailand. Native English Speakers as well as Non-Native Speakers with qualification and work experience. 

  Additionally, our teachers will provide Examinations through TEFL and TESOL training courses.
  Organizing of English camps Flexibility to adapt to students and staffs needs to provide the best environment for the school. Our company’s selection process ensures properly Screened and Qualified teachers prior to placement, with emphasis on the following qualifications