บริษัท ทีชเชอร์อินเตอร์เนชั่นแนลเพลสเม้นท์ จำกัด

บริการจัดค่ายภาษาอังกฤษ ทัศนศึกษา

ค่ายภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียน และบุคคลทั่วไป โดยการสร้างสภาพแวดล้อมให้อยู่ในบรรยากาศภาษาอังกฤษ โดยบรรยากาศในค่ายจะเต็มไปด้วยความสนุกสนาน  สื่อสารกับเจ้าของภาษา ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนมีความกล้าที่จะพูดภาษาอังกฤษมากขึ้น รวมถึงการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ จะเกิดแรงกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทำให้สามารถใช้ภาษาได้อย่างเป็นธรรมชาติ

สิ่งที่นักเรียนจะได้รับจากการเข้าร่วมค่าย คือ

เน้นกิจกรรมสนุกสนาน เสริมทักษะทั้ง 4 ด้าน

เน้นกิจกรรมสันทนาการ และทำงานกันเป็นทีม

เสริมสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนภาษามากขึ้น

ประสบการณ์ที่แตกต่างไปจากการเรียนในห้องเรียน

บริษัทฯ ยินดีให้บริการจัดอิงลิชแคมป์ อบรม หรือทัศนศึกษาให้กับบุคคล กลุ่มบุคคล โรงเรียน และองค์กรต่างๆ ในราย่อมเยาเป็นกันเอง